Kraków, 23 lutego 2007 r.

Szanowni Państwo,

W związku z uruchomieniem w Uniwersytecie Jagiellońskim nowego centralnego systemu poczty elektronicznej (Zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 lutego 2007 r.), przypominam o obowiązku aktywowania przez wszystkich studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Polonistyki UJ swoich kont pocztowych w systemie centralnym do dnia 30 czerwca 2007 r. (w załączeniu Komunikat nr 7 Uczelnianego Ośrodka Komputerowo-Sieciowego UJ z dnia 15 lutego 2007 roku, w sprawie procedur dotyczących aktywacji kont pocztowych w nowym centralnym systemie pocztowym Uniwersytetu Jagiellońskiego). Jednocześnie informuję, że konta pocztowe funkcjonujące dotychczas w ramach wydziałowego systemu poczty elektronicznej (mające postać: nazwa_użytkownika@filon.filg.uj.edu.pl lub nazwa_użytkownika@polonistyka.uj.edu.pl) będą utrzymywane do dnia 1 lipca 2007 r. Po tym terminie korzystanie z wydziałowych kont pocztowych oraz udostępnionych ich użytkownikom zasobów sieciowych (przestrzeni dyskowej) nie będzie możliwe. Mając powyższe na uwadze, proszę wszystkich użytkowników wydziałowych kont pocztowych o zarchiwizowanie swoich danych przechowywanych na wydziałowym serwerze, a następnie usunięcie ich z zasobów serwera.

Dziekan Wydziału Polonistyki

Uniwersytetu Jagiellońskiego


Ważne linki: