TERMINY I MIEJSCA DYŻURÓW PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH WYDZIAŁU POLONISTYKI UJ

 obowiązujące od dnia 25 II 2011 - wg  NAZWISK

(ostatnia aktualizacja: 17 05 2011 r. godz. 11 00)

LP Tytuł Imię Nazwisko  Stanowisko Dyżur Ulica Tel. sł. UJ (663-...) Jednostka Wydziału Polonistyki UJ Funkcja
1. dr hab. Kazimierz  Adamczyk adiunkt habilitowany wtorek 17.30-18.00, czwartek 13.00-14.00 Gołębia 18, p. 10 1389 Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku  
2 prof. Jolanta Antas profesor nadzwyczajny UJ środa 13.00-14.30 Gołębia 20, p. 33 1393 Zakład Teorii Komunikacji Kierownik Zakładu
3 dr Ewa Bal asystent z doktoratem środa 13.00 Gołębia 14, p. 69 1411 Katedra Dramatu  
4 prof. Stanisław Balbus profesor zwyczajny poniedziałek 13.30 Gołębia 16, p. 41 1300 Katedra Teorii Literatury  
5 dr Wojciech Baluch adiunkt czwartek 15.45 Gołębia 14, p. 69 1411 Katedra Dramatu  
6 dr Barbara Batko-Tokarz adiunkt piątek 13.15-14.45 Gołębia 20, p. 27 1377 Katedra Historii Języka i Dialektologii  
7 dr hab. Krzysztof Biedrzycki adiunkt habilitowany środa 11.15 Gołębia 16, p. 53 1418 Katedra Krytyki Współczesnej  
8 dr Tomasz Bilczewski adiunkt wtorek i środa w godz. 11.00-11.45 Grodzka 64, p. 209 1824 Centrum Studiów Humanistycznych / Katedra Międzynarodowych Studiów Polonistycznych Dyrektor Centrum Studiów Humanistycznych
9 dr Witold Bobiński adiunkt środa 13.15 Gołębia 20, p. 30 1340 Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej  
10 prof. Andrzej Borowski profesor zwyczajny  wtorek 13.15-14.45 Gołębia 16, p. 54 1420 Katedra Historii Literatury Staropolskiej Kierownik Katedry
11 dr Mateusz Borowski adiunkt środa 15.00 Gołębia 14, p. 69 1411 Katedra Dramatu  
12 prof. Stanisław Bryndza-Stabro profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym czwartek 12.00 Gołębia 18, p. 10 1389 Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku  
13 mgr Dominika Bucko lektor piątek 10.15-11.45 Grodzka 64, p. 105 1816 Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie  /  Katedra Języka Polskiego jako Obcego  
14 dr Paweł Bukowiec adiunkt poniedziałek 11.30 Kanonicza 6, p. 2/3 422-71-11 w.1868 Katedra Kultury Literackiej Pogranicza  
15 dr Mirosława Bułat adiunkt wtorek 13.15 Gołębia 14, p. 61 1419 Katedra Teatru  
16 prof. Anna Burzyńska profesor nadzwyczajny UJ poniedziałek 18.30 Gołębia 16, p. 41 1300 Katedra Teorii Literatury Kierownik Katedry
17 dr  Anna Róża Burzyńska asystent z doktoratem poniedziałek 10.00-11.30 Gołębia 14, p. 75 1450 Katedra Teatru  
18 dr hab. Elwira Buszewicz adiunkt habilitowany środa 10.00 Gołębia 16, p. 54 1420 Katedra Historii Literatury Staropolskiej  
19 dr Anita Całek asystent z doktoratem środa 16.45-18.15 Gołębia 20, p. 36 1341 Katedra Komparatystyki Literackiej  
20 dr Tomasz Cieślak-Sokołowski adiunkt poniedziałek 16.30 Gołębia 16, p. 53 1418 Katedra Krytyki Współczesnej  
21 prof. Wacław Cockiewicz profesor nadzwyczajny UJ wtorek 12.00-13.00 Grodzka 64, p. 105 1816 Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie  /  Katedra Języka Polskiego jako Obcego  
22 prof. Anna Czabanowska-Wróbel profesor nadzwyczajny UJ wtorek 13.00 Gołębia 20, p. 18 1335 Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski  
23 mgr Tamara Czerkies  lektor wtorek 12.45-13.45 Grodzka 64, p.105 1816 Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie  /  Katedra Języka Polskiego jako Obcego  
24 mgr Marzena Dąbrowska asystent czwartek 9.00-10.00 Gołębia 20, p. 30 1340 Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej  
25 dr hab. Roman Dąbrowski adiunkt habilitowany czwartek 10.00-11.30 Gołębia 16, p. 51a 1483 Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu  
26 dr hab. Marek Dębowski adiunkt habilitowany czwartek 16.30 Gołębia 14, p. 70 1576 Katedra Teatru  
27 dr Robert Dębski adiunkt wtorek 10.00-11.30 Garbarska 7 a 1816 Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie  /  Katedra Języka Polskiego jako Obcego  
28 prof. Bogusław Dopart profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym środa 16.15 Gołębia 16, p. 51a 1483 Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Kierownik Katedry
29 dr Beata Drabik asystent z doktoratem czwartek 11.30-13.00 Gołębia 20, p. 33 1393 Zakład Teorii Komunikacji  
30 prof. Jolanta Dudek profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym  piątek 11.15-13.00 Grodzka 64, p. 208   Katedra Teorii Literatury  
31 prof.  Bogusław Dunaj profesor zwyczajny środa  9.30-10.00 Gołębia 20, p. 25 1338 Katedra Historii Języka i Dialektologii  
32 dr Jarosław Fazan adiunkt wtorek 10.00 Gołębia 16, p. 53 1418 Katedra Krytyki Współczesnej  
33 dr hab. Katarzyna Fazan adiunkt habilitowany czwartek 17.00 Gołębia 14, p. 62 1419 Katedra Teatru  
34 dr Krzysztof  Fiołek adiunkt środa 10.00 Gołębia 20, p. 18 1335 Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski  
35 prof. Aleksander Fiut profesor zwyczajny wtorek 14.00-15.00 Gołębia 18, p. 11 1327 Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku Kierownik Katedry
36 dr Jerzy Franczak adiunkt środa 10.00 -11.30 Grodzka 64, p. 311 1821 Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych  
37 prof. Stanisław Gawliński profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym wtorek 15.00-16.30 Gołębia 18, p. 10 1389 Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku  
38 dr  Przemysław  Gębal adiunkt urlop bezpłatny (1 III 2011-30 VI 2011) Grodzka 64, p. 105 1816 Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie  /  Katedra Języka Polskiego jako Obcego  
39 prof. Albert Gorzkowski profesor nadzwyczany UJ środa 11.30-13.00 Gołębia 16, p. 54 1420 Katedra Historii Literatury Staropolskiej  
40 dr Artur Grabowski adiunkt środa 11.30 Gołębia 18, p. 12 1348 Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku  
41 prof. Janusz Gruchała profesor nadzwyczajny UJ wtorek 11.30-13.00 Gołębia 14, p. 66 1378 Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Kierownik Katedry
42 dr Agnieszka Guzik adiunkt poniedziałek 13.00 Gołębia 20, p. 30 1340 Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej  
43 dr hab. Andrzej  Hejmej adiunkt habilitowany środa 18.15 Gołębia 16, p. 41 1300 Katedra Teorii Literatury  
44 dr Joanna Hobot-Marcinek adiunkt czwartek 13.00 Gołębia 20, p. 30 1340 Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej  
45 dr hab. Piotr Horbatowski adiunkt habilitowany wtorek 15.30-17.00 Grodzka 64, p. 105 1816 Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie  /  Katedra Języka Polskiego jako Obcego Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej
46 dr Ewa Horwath adiunkt piątek 15.00-16.00 Gołębia 20, p. 23 1370 Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej  
47 dr Patrycja Huget starszy wykładowca z doktoratem czwartek 9.30 Gołębia 20, p. 30 1340 Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej  
48 dr Iwona Janowska adiunkt środa 11.30-13.00 Grodzka 64, p. 105 1816 Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie  /  Katedra Języka Polskiego jako Obcego Zastępca Dyrektora ds.. Studenckich
49 dr hab.  Anna Janus-Sitarz adiunkt habilitowany poniedziałek 11.00 Gołębia 20, p. 23 1370 Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej  
50 dr Dorota Jarząbek-Wasyl adiunkt wtorek 11.30 Gołębia 14, p. 70 1576 Katedra Teatru  
51 prof. Jerzy Jarzębski profesor zwyczajny patrz: dyżury Dziekanów Gołębia 16, p. 47 1334 Katedra Krytyki Współczesnej Prodziekan Wydziału
52 dr Andrzej  Juszczyk adiunkt środa 17.00-18.30 Gołębia 16, p. 41 1300 Katedra Teorii Literatury  
53 dr Beata Kalęba adiunkt środa 12.00 Kanonicza 6, p. 3 1868 Katedra Kultury Literackiej Pogranicza  
54 prof. Józef Kąś profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym środa 11.30 Gołębia 20, p. 27 1377 Katedra Historii Języka i Dialektologii  
55 dr Justyna Kiliańczyk-Zięba adiunkt poniedziałek 11.30-12.30 Gołębia 14, p. 66 1378 Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych  
56 dr Magdalena Komorowska asystent z doktoratem wtorek 18.15-19.45 Gołębia 14, p. 66 1378 Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych  
57 dr Tadeusz Kornaś adiunkt wtorek 13.30-15.00 Gołębia 14, p. 70 1576 Katedra Teatru  
58 prof. Maria Korytowska profesor zwyczajny  urlop naukowy (cały rok akademicki) Gołębia 20, p. 36 1341 Katedra Komparatystyki Literackiej  
59 prof. Dariusz Kosiński profesor nadzwyczajny UJ wtorek 15.00-16.30 Gołębia 14, p. 69 1411 Katedra Dramatu p.o. Kierownika Katedry (1 III 2011 - 29 II 2012)
60 dr Dorota Kozicka adiunkt środa 15.00 Gołębia 16, p. 53 1418 Katedra Krytyki Współczesnej  
61 dr Zofia Kubiszyn-Mędrala adiunkt wtorek 13.30 Gołębia 20, p. 29 1364 Katedra Współczesnego Języka Polskiego  
62 dr Tomasz Kunz adiunkt czwartek 11.30-13.00 Grodzka 64, p. 311 1821 Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych  
63 prof. Halina Kurek profesor zwyczajny poniedziałek 13.00-14.00 Gołębia 20, p. 28 b 1346 Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki Kierownik Katedry
64 dr Agata Kwaśnicka-Janowicz adiunkt wtorek 14.45-16.15 Gołębia 20, p. 27 1377 Katedra Historii Języka i Dialektologii  
65 dr Marek Kwater starszy wykładowca z doktoratem wtorek 13.00-14.30 Gołębia 16, p. 55 1524 Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych  
66 prof. Janina Labocha profesor zwyczajny poniedziałek 13.00-14.30 Gołębia 20, p. 26 1339 Katedra Współczesnego Języka Polskiego Kierownik Katedry
67 dr hab. Bronisława Ligara adiunkt habilitowany urlop naukowy (cały rok akademicki) Gołębia 20, p. 29 1364 Katedra Współczesnego Języka Polskiego  
68 prof. Wojciech Ligęza profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym czwartek 13.15 Gołębia 18, p. 11 1327 Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku  
69 dr Ewa Lipińska adiunkt wtorek 10.30-12.00 Grodzka 64, p. 105 1816 Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie  /  Katedra Języka Polskiego jako Obcego  
70 prof. Antonina Lubaszewska profesor nadzwyczajny UJ czwartek 13.15 Gołębia 16, p. 41 1300 Katedra Teorii Literatury  
71 dr Magdalena Lubelska adiunkt środa  13.00-14.30 Gołębia 16, p. 41 1300 Katedra Teorii Literatury  
72 prof. Anna Łebkowska profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym poniedziałek 11.15-12.45 Grodzka 64, p. 311 1821 Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych  
73 mgr Joanna Machowska wykładowca środa 12.00-13.30 Grodzka 64, p.105 1816 Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie  /  Katedra Języka Polskiego jako Obcego  
74 dr Maria Madej starszy wykładowca z doktoratem poniedziałek 12.00-13.30 Gołębia 18, p. 1  1451 Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej  
75 dr Bronisław Maj starszy wykładowca z doktoratem wtorek 13.00, UWAGA: 16 i 23 marca - godz. 12.00 Gołębia 18, p. 12 1348 Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku  
76 prof. Michał P. Markowski profesor zwyczajny;                                                                                 stanowisko profesora  wizytującego   Grodzka 64, p. 209 1820 Centrum Studiów Humanistycznych / Katedra Międzynarodowych Studiów Polonistycznych  
77 dr Agnieszka Marszałek adiunkt czwartek 17.00-18.30 Gołębia 14, p. 70 1576 Katedra Teatru  
78 dr Waldemar Martyniuk adiunkt urlop Grodzka 64, p. 105 1816 Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie  /  Katedra Języka Polskiego jako Obcego  
79 prof. Gabriela Matuszek profesor nadzywczajny z tytułem naukowym  czwartek 14.45    Gołębia 20, p. 18 1335 Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Kierownik Podyplomowego Studium Literacko-Artystycznego
80 mgr Stanisław Mędak starszy wykładowca poniedziałek 11.45-12.15, piątek 11.45-12.15 Grodzka 64, p. 105 1816 Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie  /  Katedra Języka Polskiego jako Obcego  
81 prof. Władysław Miodunka profesor zwyczajny wtorek 10.00-12.00 Grodzka 64, p. 105 1816 Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie  /  Katedra Języka Polskiego jako Obcego Dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej w  Świecie, Kierownik Katedry
82 dr Jakub Momro adiunkt czwartek 11.30 Gołębia 18, p. 12 1348 Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku  
83 dr hab.  Katarzyna Mroczkowska-Brand adiunkt habilitowany czwartek 14.00 Gołębia 20, p. 36 1341 Katedra Komparatystyki Literackiej  
84 dr Mirosława Mycawka adiunkt środa 11.30 Gołębia 20, p. 29 1364 Katedra Współczesnego Języka Polskiego  
85 dr Jakub Niedźwiedź adiunkt poniedziałek 15.00-16.30 Gołębia 16, p. 54 1420 Katedra Historii Literatury Staropolskiej  
86 prof. Grzegorz Niziołek profesor nadzwyczajny UJ poniedziałek 15.00-16.30 Gołębia 14, p. 75 1350 Katedra Teatru  
87 dr Ewa Nowak wykładowca poniedziałek 8.45-10.15 Gołębia 20, p. 23 1370 Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej  
88 dr Andrzej Nowakowski starszy wykładowca z doktoratem czwartek 11.45 Gołębia 20, p. 18 1335 Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski  
89 prof. Ryszard Nycz profesor zwyczajny dla studentów: poniedziałek 11.00-12.30 dla doktorantów: poniedziałek 12.30-13.00 Grodzka 64, p. 312 1819 Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Kierownik Katedry, Kierownik Studiów Doktoranckich
90 dr Donata Ochmann adiunkt poniedziałek 13.00-14.30 Gołębia 20, p. 27 1377 Katedra Historii Języka i Dialektologii  
91 dr Piotr Oczko adiunkt piątek 18.30-20.00                                                          lub w innym terminie, po wcześniejszym kontakcie: piotrek.oczko@uj.edu.pl Gołębia 16, p. 41 1300 Centrum Studiów Humanistycznych / Katedra Międzynarodowych Studiów Polonistycznych  
92 dr hab. Józef Opalski adiunkt wtorek 18.00 Gołębia 14, p. 56 1576 Katedra Teatru  
93 dr Patrycja Pałka asystent z doktoratem czwartek 11.30-13.00 Gołębia 20, p. 27 1377 Katedra Historii Języka i Dialektologii  
94 dr Anna  Piechnik-Dębiec asystent z doktoratem urlop macierzyński Gołębia 20, p. 34 1410 Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki  
95 prof. Anna Pilch profesor nadzwyczajny UJ czwartek 15.00-16.30 Gołębia 20, p. 23 1370 Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Kierownik Katedry
96 dr Urszula M. Pilch asystent z doktoratem wtorek 9.35 Gołębia 20, p. 18 1335 Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski  
97 dr hab.  Olga Płaszczewska adiunkt habilitowany wtorek 13,15 Gołębia 20, p. 36 1341 Katedra Komparatystyki Literackiej Kierownik Studiów Podyplomowych Interdyscyplinarnych i Komparatystycznych, P.o. Kierownika Katedry
98 prof. Jacek Popiel profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym patrz: dyżury Dziekanów Gołębia 16, p. 47 1334 Katedra Teatru Dziekan Wydziału,  Kierownik Katedry
99 prof. Magdalena Popiel profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym czwartek 14.45 Grodzka 64, p. 311 1821 Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych  
100 prof. Eugenia Prokop-Janiec profesor nadzwyczajny UJ poniedziałek 15.00-16.30 Grodzka 64, p. 311 1821 Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych  
101 dr hab. Włodzimierz Próchnicki adiunkt habilitowany wtorek 11.15 Gołębia 16, p. 41 1300 Katedra Teorii Literatury  
102 dr  Sylwia Przęczek-Kisielak asystent z doktoratem poniedziałek 9.45-11.30 Gołębia 20, p. 25 1338 Katedra Historii Języka i Dialektologii  
103 prof. Renata Przybylska profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym patrz: dyżury Dziekanów Gołębia 16, p. 47 1334 Katedra Historii Języka i Dialektologii Prodziekan Wydziału, Kierownik Katedry
104 dr Iwona Puchalska adiunkt piątek 13.00 Gołębia 20, p. 36 1341 Katedra Komparatystyki Literackiej  
105 mgr Danuta Pukas-Palimąka starszy wykładowca środa 11.00-11.45, czwartek 11.00-11.45 Grodzka 64, p. 105 1816 Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie  /  Katedra Języka Polskiego jako Obcego  
106 dr Agnieszka Rabiej adiunkt środa 13.00-14.30 Grodzka 64, p. 105 1816 Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie  /  Katedra Języka Polskiego jako Obcego  
107 dr Maciej Rak adiunkt czwartek 13.30-15.00 Gołębia 20, p. 27 1377 Katedra Historii Języka i Dialektologii  
108 prof. Andrzej Romanowski profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym czwartek 10.00 Kanonicza 6 422-71-11 w.1868 Katedra Kultury Literackiej Pogranicza Kierownik Katedry
109 dr Marta  Rusek adiunkt urlop naukowy (1 III 2011 - 31 VIII 2011) Gołębia 20, p. 30 1340 Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej  
110 dr Michał Rusinek adiunkt wtorek 12.00 Gołębia 16, p. 41 1300 Katedra Teorii Literatury  
111 dr Elżbieta Rybicka adiunkt środa 11.00-11.30, czwartek 12.15-13.15 Grodzka 64, p. 311 1821 Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych  
112 dr Mirosława Sagan-Bielawa adiunkt czwartek 11.30-13.00 Gołębia 20, p. 34 1410 Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki  
113 dr Roma Sendyka adiunkt urlop (1 I - 30 IX 2011) Grodzka 64, p. 311 1821 Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych  
114 dr Anna  Seretny adiunkt poniedz. 13.30-14.00, środa 10.00-11.00 Grodzka 64, p. 105 1816 Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie  /  Katedra Języka Polskiego jako Obcego  
115 dr Agnieszka Sieradzka-Mruk adiunkt poniedziałek 15.00 Gołębia 20, p. 34 1410 Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki  
116 dr Kazimierz Sikora adiunkt wtorek 13.15-14.45 Gołębia 20, p. 27 1377 Katedra Historii Języka i Dialektologii  
117 dr Magdalena Siwiec adiunkt poniedziałek 14.45 Gołębia 20, p. 36 1341 Katedra Komparatystyki Literackiej  
118 prof. Mirosław Skarżyński profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym czwartek 11.15-12.45 Gołębia 20, p. 33 1393 Katedra Współczesnego Języka Polskiego  
119 prof. Ewa Skorupa profesor nadzwyczajny UJ czwartek 11.15 Gołębia 14, p. 66 1378 Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Kierownik Studiów Podyplomowych Edytorskich
120 doc. Magdalena Smoczyńska docent poniedziałek 13.30-15.00 Gołębia 14, p. 58 1579 Pracownia Badań nad Językiem Dziecka  
121 dr Klaudia Socha adiunkt środa 11.30-13.00 Gołębia 14, p. 66 1378 Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych  
122 dr Małgorzata Sokalska adiunkt poniedziałek 13.15 Gołębia 20, p. 36 1341 Katedra Komparatystyki Literackiej  
123 prof. Marian Stala profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym środa 11.15 Gołębia 20, p. 18 1335 Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski  
124 dr hab. Wiesław Stefańczyk adiunkt habilitowany wtorek 11.45-13.15 Grodzka 64, p. 105 1816 Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie  /  Katedra Języka Polskiego jako Obcego  
125 prof. Maria Strycharska-Brzezina profesor zwyczajny czwartek 13.15-14.45 Gołębia 14, p. 66 1378 Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych  
126 prof. Małgorzata Sugiera profesor zwyczajny urlop naukowy (1 III 2011 - 29 II 2012) Gołębia 14, p. 69 1411 Katedra Dramatu Kierownik Katedry
127 mgr Magdalena Szelc-Mays starszy wykladowca wtorek 12.00-13.00, środa 11.30-12.00 Grodzka 64, p. 105 1816 Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie  /  Katedra Języka Polskiego jako Obcego  
128 dr hab. Monika Szpiczakowska adiunkt habilitowany poniedziałek 13.00 Gołębia 20, p. 29 1364 Katedra Współczesnego Języka Polskiego  
129 prof. Włodzimierz Szturc profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym piątek 13.00-14.30 Gołębia 14, p. 62 1419 Katedra Teatru  
130 mgr Wojciech Szulczyński starszy wykładowca poniedziałek 13.00 Gołębia 14, p. 74   Katedra Teatru  
131 prof. Władysław Śliwiński profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym poniedziałek 11.30-13.00 Gołębia 20, p. 28 1343 Katedra Współczesnego Języka Polskiego  
132 dr Wanda Świątkowska asystent z doktoratem poniedziałek 15.00 Gołębia 14, p. 69 1411 Katedra Dramatu  
133 dr Łukasz Tischner adiunkt piątek 9.45 Gołębia 18, p. 11 1327 Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku  
134 dr Przemysław Wacław Turek adiunkt czwartek 11.45-13.15 Grodzka 64, p. 105 1816 Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie  /  Katedra Języka Polskiego jako Obcego  
135 dr Kinga Tutak adiunkt poniedziałek 16.30-17.30 Gołębia 20, p. 26 1339 Katedra Współczesnego Języka Polskiego  
136 dr Grażyna Urban-Godziek adiunkt wtorek 9.00 Gołębia 16, p. 54 1420 Katedra Historii Literatury Staropolskiej  
137 prof. Maciej Urbanowski profesor nadzwyczajny UJ piątek 11.30-13.00 Gołębia 16, p. 53 1418 Katedra Krytyki Współczesnej  
138 prof. Teresa Walas profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym środa 10.15-11.45 Grodzka 64, p. 311 1821 Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych  
139 prof. Joanna Walaszek profesor nadzwyczajny UJ wtorek 14.00 Gołębia 14, p. 62 1419 Katedra Teatru  
140 prof. Wacław Walecki profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym środa 11.15 Kanonicza 6, p. 2, I piętro   Katedra Historii Literatury Staropolskiej Kierownik Centrum Badawczego Bibliografii Polskiej Estreicherów
141 dr hab. Andrzej Waśko adiunkt habilitowany środa 13.00 Gołębia 16, p. 51a 1483 Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu  
142 dr Iwona Węgrzyn adiunkt urlop naukowy (1 III 2011 - 31 VIII 2011) Gołębia 16, p. 51a 1483 Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu  
143 dr Justyna Winiarska adiunkt urlop macierzyński Gołębia 20, p. 33 1393 Zakład Teorii Komunikacji  
144 prof. Maciej Włodarski profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym czwartek 18.15 Gołębia 16, p. 51b 1329 Katedra Historii Literatury Staropolskiej  
145 dr Dorota Wojda adiunkt środa 11.30-13.00 Gołębia 16, p. 41 1300 Katedra Teorii Literatury  
146 dr Teresa Wojtasińska starszy wykładowca z doktoratem poniedziałek 11.15-12.15  Gołębia 20, p. 30 1340 Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Kierownik Studiów Podyplomowych Terapii Zaburzeń w Mówieniu, Pisaniu i Czytaniu
147 prof.  Józef Wróbel profesor nadzwyczajny UJ wtorek 14.45 Gołębia 18, p. 1  1451 Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku Kierownik Studiów Niestacjonarnych  Filologii Polskiej, specj. nauczycielska
148 dr hab. Joanna Zach-Rońda adiunkt habilitowany urlop naukowy (cały rok akademicki) Gołębia 16, p. 53 1418 Katedra Krytyki Współczesnej  
149 dr hab. Krzysztof Zajas adiunkt habilitowany poniedziałek 11.30-13.00 Grodzka 64, p. 208 1824 Centrum Studiów Humanistycznych / Katedra Międzynarodowych Studiów Polonistycznych Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polonistycznych
150 dr Grzegorz Zając adiunkt czwartek 11.15 Gołębia 16, p. 51a 1483 Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu  
151 dr Joanna Zając adiunkt piątek 14.45 Gołębia 14, p. 69 1411 Katedra Dramatu  
152 dr Cezary Zalewski adiunkt czwartek 11.45-13.15 Gołębia 16, p. 41 1300 Katedra Teorii Literatury  
153 dr Aneta Załazińska adiunkt poniedziałek 15.00 Gołębia 20, p. 33 1393 Zakład Teorii Komunikacji Kierownik Studiów Podyplomowych Retoryki
154 prof. Zofia Zarębianka profesor zwyczajny czwartek 10.30 Gołębia 18, p. 11 1327 Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku  
155 dr hab. Andrzej Zawadzki adiunkt habilitowany środa 13.30 Grodzka 64, p. 311 1821 Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych  
156 prof. Franciszek Ziejka profesor zwyczajny poniedziałek 10.30-11.30 Gołębia 16, p. 49 1495 Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Kierownik Katedry
157 dr hab. Agnieszka Ziołowicz adiunkt habilitowany wtorek 11.30-13.00                                              dla studentów studiów eksternistycznych: wtorek 11.30-13.00 Gołębia 16, p. 51a 1483 Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Kierownik Studiów Eksternistycznych
  Osoby  zatrudnione w ramach umowy cywilno-prawnej
1 prof. Zofia Cygal-Krupa profesor nadzwyczajny UJ sobota 10 00 - 12 30 Gołębia 20, p. 25 1338    
2 prof. Jadwiga Kowalikowa profesor zwyczajny środa 10.30-12.00 Gołębia 20, p. 23 1370 Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej  
3 dr Grażyna Królikiewicz starszy wykładowca czwartek 17.00-18.00 Gołębia 18, p. 12 1348    
4 prof. Jan  Michalik profesor zwyczajny wtorek 13.00 Gołębia 16, p. 49 1495 Katedra Teatru  
5 prof.  Ewa Miodońska profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym poniedziałek 12,00 Gołębia 20, p. 18 1335 Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski  
6 dr Anna Pekaniec   wtorek , godz 15.30 Gołebia 16, p. 53 1418    
7 dr Anna  Marchewka   poniedziałek 15.30 Gołębia 16, p. 53 1418 Katedra Krytyki Współczesnej  
8 mgr Michał Piętniewicz   piątep 09.45- 11.15 Gołębia 16, p. 53 1418 Katedra Krytyki Współczesnej  
9 dr Jakub Puchalski   czwartek 17.30 Gołębia 16, p. 53 1418 Katedra Krytyki Współczesnej  
Doktoranci prowadzący zajęcia dydaktyczne
1 mgr Jakub Czernik   czwartek 13.00 Gołębia 20, p. 36 1341 Katedra Komparatystyki Literackiej  
2 mgr Lidia Iwicka   środa, godz. 16.30 Gołębia 16, p. 54 1420    
3 mgr Aleksandra Jastrzębska   czwartek 14.00-15.00 Gołębia 16, p. 53 1418 Katedra Krytyki Współczesnej  
4 mgr Paulina Małochleb   czwartek 10.00 Gołębia 16, p. 53 1418 Katedra Krytyki Współczesnej  
5 mgr Filip Kondrak   środa , 14 00 Gołębia 18, p. 11 1327    
6 mgr Iga Noszczyk   wtorek 18.00 Gołębia 16, p. 53 1418 Katedra Krytyki Współczesnej  
7 mgr Małgorzata Szumna   czwartek 14.00-15.00 Gołębia 16, p. 53 1418 Katedra Krytyki Współczesnej  
8 mgr Monika Świerkosz   piątek 15.00-16.30 Gołębia 16, p. 41 1300 Katedra Teorii Literatury  
9 mgr Łukasz Front   środa, godz. 17.00 ul. Grodzka 64, s. 208 1789    
10 mgr Anna Szczepańska   wtorek, 16.oo-17.30 Gołębia 16, p. 41 13 00    
Pracownicy spoza Wydziału prowadzący zajęcia dydaktyczne
1 dr Anna Czelakowska   czwartek 18.15 Gołębia 14, sala 66 1378    
2 dr Anna  Marchewka    poniedziałek 15.30 Gołębia 16, p. 53 14 18    
3 mgr Aleksander Płazak   wtorek 14.00-15.00 Mały Rynek 4, sala 09