Zaliczanie praktyk pedagogicznych

 

 

Studenci III roku licencjatu i II SUM-u,

specjalność nauczycielska

 

Po zaliczeniu ciągłych praktyk pedagogicznych  należy zgłosić się

do Kierownika Praktyk Pedagogicznych-dr Marii Madej (sala 56 przy ul. Gołębiej 16)

w niżej wymienionych terminach.

 

Aby otrzymać zaliczenie trzeba przedstawić:

·       dzienniczek praktyk

·       kserokopię opinii nauczyciela opiekuna

·       konspekty lekcji

 

Zaliczenie będzie wpisane do indeksu.

Terminy zaliczenia praktyk:

 

5XI(piątek) 13.00-15.30 (studenci licencjatu i SUM dr W. Bobińskiego)

8XI (poniedziałek) 13.00-15.30 (studenci licencjatu i SUM dr J. Hobot)

10XI( środa) 12.00-14.00 ( studenci licencjatu dr M. Madej)

15XI (poniedziałek) 12.00-14.00 (studenci licencjatu i SUM dr E. Nowak)

17XI (środa) 12.00-14.00 ( studenci licencjatu i Sum dr M. Rusek)

18XI(czwartek) 14.00-15.30 (studenci licencjatu i SUM dr A. Janus-Sitarz)

19XI ( piątek) 12.00-14.30(studenci licencjatu i SUM dr E. Horwath