STYPENDIUM IM. STANISŁAWA PYJASA

 

Uprzejmie informujemy, że do 18 kwietnia br. przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium im. Stanisława Pyjasa.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy administracji i biblioteki,

przedstawiciele samorządu studenckiego i kół naukowych.

Stypendium może otrzymać student dwóch ostatnich lat studiów I stopnia lub student studiów II stopnia,

którego postawa etyczna, praca społeczna na terenie uczelni i poza jej murami,

działalność humanitarna w różnych instytucjach i organizacjach społecznych zajmujących się chorymi

i niepełnosprawnymi budzi uznanie i szacunek środowiska akademickiego.

Pisemne wnioski (wraz z załącznikami dokumentującymi działalność studenta) przyjmowane są w pokoju 46 a.

 

Regulamin Stypendium