Skróty nazw specjalności:

n – specjalność nauczycielska

k – specjalność komparatystyka

e – specjalność edytorstwo

wk – specjalność wiedza o kulturze

wt – specjalność wiedza o teatrze

n SUM – studia II stopnia (magisterskie), specjalność nauczycielska

n SUM KL– studia II stopnia (magisterskie), specjalność nauczycielska, specjalizacja Kultura Litwy

k SUM - studia II stopnia (magisterskie), specjalność komparatystyka

wk SUM - studia II stopnia (magisterskie), specjalność wiedza o kulturze

wtt SUM – studia II stopnia, wiedza o teatrze, specjalność teatrologiczna

wtd SUM – studia II stopnia, wiedza o teatrze, specjalność dramatologiczna

Wykaz sal, w których odbywają się zajęcia:

Sale nr 63, 65, 71, 72, 73, 74 - budynek Gołębia 14 (wejście przez bramę nr 18)

Sale nr 42, 45, 52, 55 - budynek Gołębia 16 (wejście przez bramę nr 18)

Sale nr 8, 9 – budynek Gołębia 18

Sale nr 13, 15, 16, 19, 21, 22 – budynek Gołębia 20

Sala nr 09, 207, 208 oraz Aula – ul. Grodzka 64

Sala Amfiteatralna im. ks. Józefa Tischnera – Instytut Historii, ul. Gołębia 13

Sala 52 – sala wykładowa w Collegium Novum, ul. Gołębia 24

Aula Duża A, Aula Duża B     Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35

Aula Średnia A                     Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35

Sala Wystawowa A, B, AB    Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35