2010-2011: semestr letni

 

 

Terminy zajęć

(zajęcia odbywają się co dwa tygodnie o ile prowadzący nie ustali inaczej)

sala

I ROK

1. seminarium metodologiczne (60 godz.)

literaturoznawcze

prof. T. WALAS

Piątek, godz. 16.00 - 19.00

Sala 302, Grodzka 64

                                                                                                                       Terminy zajęć: 4 III, 18 III, 1 IV, 15 IV, 29 IV, 13 V, 27 V, 10 VI

 językoznawcze

           

prof. M. SKARŻYŃSKI

Środa, godz. 16.00 - 19.00

Sala 19, Gołębia 20

                                                                                                                       Terminy zajęć: 9 III, 23 III, 6 IV, 20 IV, 4 V, 18 V, 1 VI

        teatrologiczne                                

prof. D. KOSIŃSKI

Wtorek, godz. 16.45 – 20.00

Sala 63, ul. Gołębia 14

                                                                                                                       Terminy zajęć: 1 III, 15 III, 29 III, 5 IV, 19 IV, 17 V, 31 V, 7 VI

2. seminarium z określonej dyscypliny (60 godz.)

    literaturoznawcze (do wyboru):

         - literatura  dawna     Program                                    

prof. A. BOROWSKI 

Środa, godz. 17.15 - 20.15

 

Sala 42, Gołębia 16

                                                                                                                     Terminy zajęć:  2 III, 16 III, 30 III, 13 IV, 27 IV, 11 V, 25 V, 8 VI

         - literatura nowa                    

prof. W. LIGĘZA

Poniedziałek, godz. 16.00 - 19.00

 

Sala 42, Gołębia 16

                                                                                                                      Terminy zajęć: 7 III, 21 III, 4 IV, 18 IV, 9 V, 23 V, 6 VI

     językoznawcze                                          

prof. R. PRZYBYLSKA

Wtorek,  godz. 13.15 – 16.15

 

Sala 42, Gołębia 16

                                                                                                                      Terminy zajęć: 8 III, 22 III, 5 IV, 19 IV, 10 V,  24 V, 7 VI

     teatrologiczne   

prof. G. NIZIOŁEK

 

Czwartek,  godz. 16.00 – 19.00

 

Sala 63, Gołębia 14

                                                                                                                       Pierwsze zajęcia: 10 III

3. Kurs języka obcego (60 godz.) – Jagiellońskie Centrum Językowe    Rejestracja

 

4. Ponadto każdy student jest zobowiązany do uczestniczenia w wybranych zajęciach prowadzonych przez samodzielnego pracownika naukowego w wymiarze 30 godz. rocznie (obowiązuje pisemne zaliczenie)

II ROK

1. seminarium z określonej dyscypliny (60 godz.)

     literaturoznawcze ( do wyboru):

      - literatura dawna  

  

prof. A. BOROWSKI

 

razem z pierwszym rokiem

 

       - literatura nowa             

prof. M. WYKA

 

Czwartek, godz. 16.30 - 19.30

 

s.42

       Pierwsze zajęcia: 1 III (wyjątkowo – wtorek, sala nr 21); 17 III, 31 III (wyjątkowo w s. 52, ul. Gołębia 16), 14 IV, 28 IV, 12 V (Grodzka 64, s. 9), 26 V, 9 VI

 

językoznawcze                                   

prof. J. LABOCHA

Środa, godz. 16.00 – 19.00

 

s. 16

                                                                                                                               Terminy zajęć: 2 III, 16 III, 30 III, 13 IV, 27 IV, 11 V, 25 V

      teatrologiczne   

prof. G. NIZIOŁEK

 

Razem z pierwszym rokiem

 

2.  Filozofia                                                       

prof. M. KUNIŃSKI

Wtorek, godz. 16.30-19.30

 

s.42

                                                                                                                           Terminy zajęć: 3 III (wyjątkowo - czwartek), 15 III, 29 III, 12 IV, 10 V, 24 V, 7 VI

3.

Antropologia i teoria kultury

prof. A. ŁEBKOWSKA

Środa, godz. 16.45 -20.00

 

s.302, ul. Grodzka 64

                                                                                                                                Pierwsze zajęcia: 9 III.

 

Nowe kierunki w językoznawstwie                                                                                                                         

prof. I. BOBROWSKI

Terminy

 

 

Seminarium metodyczne:

Dydaktyka literatury i języka

prof. A. PILCH

Piątek, 16.00-19.00

s.9, ul. Gołębia 20

                                                                                                                                Pierwsze zajęcia: 4 III

4. Ponadto każdy student jest zobowiązany do uczestniczenia w wybranych zajęciach prowadzonych przez samodzielnego pracownika naukowego w wymiarze 60 godz. rocznie (obowiązuje pisemne zaliczenie)

 

III ROK

1.

Wprowadzenie do badań porównawczych      

dr hab. A. HEJMEJ

Czwartek, godz. 16.45-20.00

s. 302, UL. Grodzka 64

                                                                                                                            Terminy zajęć: 3 III, 17 III, 31 III, 14 IV, 28 IV, 12 V, 26 V, 9 VI

 

 

 

 

2. Moduły mistrzowskie  

 Zajęcia w formie jednorazowych zjazdów. Terminy będą podawane z dwutygodniowym wyprzedzeniem

11-12.03.

prof. Wlodzimierz Bolecki (IBL PAN)

Literatura, historia, nowoczesnosc;

 

termin po zmianie: 1 - 2 IV

prof. Ewa Rewers (UAM),

Po co sztuk(i)a studiom miejskim?

Redefinicja aury w miejskim wnętrzu;

 

15-16.04.

prof. Maciej Grochowski (UMK),

Od językoznawstwa języka do językoznawstwa wypowiedzi. Ewolucja strukturalizmu w Polsce;

 

Maj

 

aktualny termin to "6 - 7 maja",

prof. Alicja Nagórko (Uniwesrsytet Humboldta, Berlin)

 

13 - 14 maja

prof. Grażyna Borkowska (IBL PAN)

 

prof. Leszek Kolankiewicz (UW)

 

27 V (piątek), godz. 17.00: "Antropologia widowisk i antropologia doświadczenia: trans w afrohaitańskim rytuale vodou".
 
28 V 9sobota), godz. 10.00: prof. Leszek Kolankiewicz, "Jak bez wysiłku kochać się z Murzynem: w splątanym gaju narracji haitańskich".
 

 

 

 

 

 Plakat

 

 

 

Plakat

 

 

 

 

 

Plakat

 

 

 

 

 

 

 

Plakat

 

 

 

Plakat

 

 

3. Ponadto każdy student jest zobowiązany do uczestniczenia w wybranych zajęciach prowadzonych przez samodzielnego pracownika naukowego w wymiarze 60 godz. rocznie (obowiązuje pisemne zaliczenie)

 

Seminarium doktoranckie

Język polski w świecie. Nauczanie systemu językowego i sprawności oraz testowanie jego znajomości

               

prof. W. MIODUNKA

Wtorek, godz. 16.45

 

(2 godz. tygodniowo w I i II semestrze)

s. 110, Grodzka 64