Historia dramatu i teatru powszechnego – kanon

(lista lektur do egzaminu uzupełniającego na studiach magisterskich)

 

I

Historia dramatu i teatru powszechnego do końca XIX wieku

 

Teksty dramatyczne:

Ajschylos, Oresteja [w:] tegoż Tragedie, przeł. S. Srebrny, Warszawa 1954.

Sofokles, Król Edyp, BN II 5.

Eurypides, Hippolitos [w:] tegoż Tragedie, przeł. J. Łanowski, Warszawa 1967.

Arystofanes, Żaby, przeł. A. Sandauer.

Plautus, Żołnierz samochwał, BN II 53.

Terencjusz, Eunuch, BN II 167.

Seneka, Fedra, BN II 118.

Każdy (Everyman), przeł. S. Helsztyński, Warszawa 1933.

Misterium o Adamie [w:] E. Auerbach, Mimesis, t. 1, Warszawa 1968.

Mistrz Piotr Pathelin, przeł. A. Polewka, Warszawa 1953.

Ch. Marlowe, Tragiczna historia doktora Fausta, przeł. J. Kydryński,  Kraków 1982 lub [w:] Dramat elżbietański, t. 1, Warszawa 1989.

W. Szekspir, Romeo i Julia, BN II 26; Hamlet, BN II 20; Ryszard II, przeł. M. Słomczyński; Sen nocy letniej, BN II 28; Burza, BN II 12.

B. Jonson, Volpone albo lis [w:] Dramat elżbietański, t. 2, Warszawa 1989.

J. Webster, Księżna D’Amalfi, BN II 156.

F. Lope de Vega, Owcze źródło, BN II 37.

P. Calderon de la Barca, Wielki teatr świata, Życie jest snem, BN II 227.

P. Corneille, Cyd, przeł. J.A.Morsztyn.

Molier, Mizantrop, BN II 2; Don Juan [w:] tegoż: Dzieła, t. 2, Warszawa 1988; Szkoła żon; Krytyka „Szkoły żon” [w:] tegoż: Dzieła, t. 1, Warszawa 1988.

J. Racine, Fedra, BN II 242.

P.C.Marivaux, Igraszki trafu i miłości [w:] tegoż: Komedie, Kraków 1916.

P. Beaumarchais, Wesele Figara, BN II 6.

C. Goldoni, Sługa dwóch panów [w:] tegoż: Komedie, Warszawa 1957.

G.E. Lessing, Emila Galotti [w:] tegoż: Dzieła wybrane, t. 2 Warszawa 1959.

J.W. Goethe, Faust, cz. 1 i 2, przeł. F. Konopka, Warszawa 1968.

F. Schiller, Zbójcy, BN II 30; Intryga i miłość, BN II 183.

G. Büchner, Woyzeck, Warszawa 1956.

H. von Kleist, Książę Homburg; O teatrze marionetek [w:] tegoż: Dramaty, Kraków 2000.

V. Hugo, Hernani, BN II 84.

A.     de Musset, Nie igra się z miłością, BN II 74.

M. Lermontow, Maskarada, BN II 141.

M. Gogol, Rewizor, BN II 78.

A.     Czechow, Trzy siostry, Wiśniowy sad [w:] tegoż: Utwory dramatyczne, Warszawa 1953.

G. Hauptmann, Tkacze, Warszawa 1956.

M. Gorki, Na dnie, Warszawa 1951.

H. Ibsen, Peer Gynt, BN II 152; Nora, Upiory, BN II 210.

M. Maeterlinck, Ślepcy, Wnętrze, Śmierć Tintagilesa [w:] tegoż: Dramaty wybrane, Kraków 1994.

L. Pirandello, Sześć postaci scenicznych w poszukiwaniu autora [w:] tegoż: Dramaty, Warszawa 1960.

 A. Strindberg, Ojciec, Panna Julia, Sonata widm [w:] tegoż: Wybór dramatów, BN II 185.

G.B. Shaw, Pigmalion, Warszawa 1986.

F. Wedekind, Duch ziemi, Puszka Pandory, Kraków 1969.

O. Wilde, Salome [w:] tegoż: Dwie sceny miłosne, Warszawa 2003.

W.B.Yeats, Cathleen, córka Houlihana [w:] tegoż: Dramaty, Warszawa 1994.

A. Jarry, Ubu król czyli Polacy, Kraków 1981.

 

Teksty teoretyczne:

Arystoteles, Poetyka, BN II 209.

P. Corneille, Trzy rozprawy z 1660 roku [w:] O dramacie. Od Arystotelesa do Goethego, red. E. Udalska, Warszawa 1989.

D. Diderot, Paradoks o aktorze, wstęp J. Kott, Warszawa 1959.

G.E. Lessing, Dramaturgia hamburska, opr. O. Dobijanka, Kraków 1996.

J.W.Goethe, F.Schiller, O dramacie i teatrze, opr. O. Dobijanka, Wrocław 1959, Kr. 1996.

O dramacie. Od Hugo do Witkiewicza, red. E. Udalska, Warszawa 1993: W. Schlegel, O dramatyczności i teatralności;  R. Wagner, Opera i dramat; F. Nietzsche, Narodziny tragedii z ducha muzyki; V. Hugo, Przedmowa do dramatu „Cromwell” ; E. Zola, Naturalizm w teatrze; M. Maeterlinck, Tragizm codzienności; A. Strindberg, O nowoczesnym dramacie i teatrze; G.B. Shaw, Kwintesencja ibsenizmu.

II

Historia dramatu i teatru powszechnego – XX wiek

 

Teksty dramatyczne:

S. Beckett, Czekając na Godota, Końcówka, Ostatnia taśma Krappa, Radosne dni, BN II

T. Bernhardt, Naprawiacz świata, „Dialog”  1981, nr 4, Święto Borysa, „Literatura na świecie” 1975, nr 8 lub [w:] Dramaty

B.     Brecht, Opera za trzy grosze, Matka Courage i jej dzieci, BN II 184.

F. Dürrenmatt, Wizyta starszej pani, Fizycy [w:] Teatr, Warszawa 1972.

J. Genet, Pokojówki, Balkon [w:] Teatr, Warszawa 1970.

J. Giraudoux, Wojny trojańskiej nie będzie [w:] Teatr, Warszawa 1957.

P. Handke, Publiczność zwymyślana, „Dialog” 1969, nr 6.

E.Ionesco, Łysa śpiewaczka, Lekcja, Krzesła, Król umiera [w:] Teatr, t. 1 i 2, Warszawa 1967.

S. Kane, Łaknąć, „Dialog” 2000, nr 1.

B.-M. Koltès, Walka czarnucha z psami, „Dialog”  1985, nr 2.

F.G.Lorca, Krwawe gody [w:] Dramaty, Warszawa 1968.

H. Müller, HamletMaszyna [w:] Makbet, HamletMaszyna, Anatomia Tytusa, Kraków 2000.

H.Pinter, Urodziny Stanleya, „Dialog” 1960, nr10,  Krajobraz, „Dialog” 1969, nr 4.

J.P. Sartre, Muchy [w:] Dramaty, Warszawa 1956.

T. Stoppard, Rosencrantz i Guildenstern nie żyją, „Dialog” 1969, nr 1.

P. Weiss, Męczeństwo i śmierć Jean-Paul Marata przedstawione przez Zespół Aktorski Przytułku w Charenton pod kierownictwem pana de Sade, „Dialog” 1965, nr 1.

 Współczesny dramat amerykański, t. 1-3: E. O’Neill, Zmierzch długiego dnia; A. Miller, Śmierć komiwojażera; T. Wilder, Nasze miasto; T. Williams, Tramwaj zwany pożądaniem, „Dialog” 1957, nr 6.

 

Teksty teoretyczne:

A. Appia, Dzieło sztuki żywej, Warszawa 1974.

A.     Artaud, Teatr i jego sobowtór, Warszawa 1996.

B.     Brecht, Małe organon dla teatru, „Pamiętnik Teatralny” 1995 nr 1.

P. Brook, Pusta przestrzeń, Warszawa 1977.

G.Craig, O sztuce teatru, Warszawa 1985.

K. Stanisławski, Praca aktora nad sobą cz. 1 i 2 [w:] Pisma, t. 2 i 3, Warszawa 1956.

E. Piscator, Teatr polityczny, „Pamiętnik Teatralny” 1960, nr 1.

E. Barba, Antropologia teatru: genezy, definicje; „Dialog”  1993, nr 12.

 

[Pomocniczo: podręczniki i opracowania (do obu egzaminów):

M. Berthold, Historia teatru, Warszawa 1980.

A.     Nicoll, Dzieje dramatu, t. 1-2, Warszawa 1959, Dzieje teatru, Warszawa 1960.

Historia teatru, red. J.R. Brown, Warszawa 1999.

J.L. Styan, Współczesny dramat, Wrocław 1995.

P. Szondi, Teorie nowoczesnego dramatu 1880-1950, Warszawa 1956.

Arcydzieła inscenizacji. Od Reinhardta do Wilsona, Warszawa 1997.

Słownik współczesnego teatru, A. Semil, E. Wysińska, Warszawa 1980.