STUDENCI V MGR, II SUM ORAZ  III LICENCJATU

 

UWAGA  WYJAŚNIENIE !!!

 

 

 

1.     Student przygotowuje, trzy ( 3 ) egzemplarze pracy magisterskiej lub licencjackiej, w tym JEDEN egzemplarz, należy złożyć bezwzględnie po podpisie promotora do sekretariatu najpóźniej TYDZIEŃ przed planowaną obroną 

 

 

2.     Razem z egzemplarzem do akt należy bezwzględnie złożyć w sekretariacie WSZYSTKIE OBOWIĄZUJĄCE DOKUMENTY:

( indeks + karta egzaminacyjna – z wpisem seminarium mgr/lic. + wszystkie pozostałe załączniki dotyczące pracy oraz dodatkowych osiągnięć np. stypendium Sokrates/Erasmus itp.)

 

STUDENT, KTÓRY NIE WYPEŁNI W/W WYMOGÓW

NIE BĘDZIE MÓGŁ PRZYSTĄPIĆ DO OBRONY