Zajęcia do wyboru

 

Culture and language integrated learning - A. Janus-Sitarz, W. Bobiński

Dziecko w literaturze i kulturze XIX i XX wieku – A. Czabanowska-Wróbel

Interpretacja tekstów kultury w szkolnej polonistyce - A. Pilch

Literatura polska i angielska XX wieku - J. Dudek

Literatura polska i fotografia - C. Zalewski

Myślenie wierszem - J. Zach-Rońda

Przedwojenna literatura, teatr i film jidysz – punkty przecięcia - M. Bułat

Późny Leśmian - S. Balbus

Stanisław Przybyszewski w kontekstach nowoczesności i ponowoczesności - G. Matuszek

Sztuka pisarska Kazimierza Brandysa - P. Bukowiec

Wprowadzenie do kultury holenderskiej - P. Oczko

Współczesne życie literackie - E. Rybicka

Zaburzenia w mówieniu, Czytaniu i pisaniu - P. Huget

ZASADY PUNKTACJI ZAJĘĆ DO WYBORU