Specjalność nauczycielska

 

Diagnoza i terapia zaburzeń - P. Huget

Poetyka - J. Dudek

Emisja głosu - M. Pasieczny

Gramatyka opisowa - B. Dunaj

Historia Polski

Kultura języka - M. Rak

Literatura staropolska - A. Borowski

Nauki pomocnicze - J. Kiliańczyk-Zięba

Pedagogika - T. Wojtasińska

Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty - M. Rak

Psychologia - P. Huget

Język staro-cerkiewno-słowiański - A. Kwaśnicka-Janowicz

Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne - M. Dąbrowska

Wprowadzenie do wiedzy o kulturze - R. Nycz

Historia filozofii

Literatura współczesna do 1945 roku - M. Urbanowski

Literatura współczesna po 1945 roku - J. Jarzębski

Sztuka komunikowania - A. Załazińska

Analiza dzieła - J. Dudek

Dialektologia - K. Sikora

Gramatyka historyczna - W. Śliwiński

Literatura dla dzieci i młodzieży - A. Czabanowska-Wróbel

Metodyka - M. Rusek

Oświecenie - R. Dąbrowski

Oświecenie i romantyzm, ćwiczenia - B. Dopart

Romantyzm, wykład - B. Dopart

Leksykologia i leksykografia - D. Ochmann

Literatura pozytywizmu i Młodej Polski - M. Stala

Ochrona własności intelektualnej - A. Tischner

Technologia informacyjna w pracy nauczyciela polonisty - M. Pabisek

Literatura obca litewska - B. Kalęba

Metodyka nauczania literatury i języka polskiego - M. Rusek

Najnowsza literatura współczesna - M. Urbanowski

Pedagogika - A. Guzik

Psychologia - P. Huget

Teoria języka - J. Winiarska

Teoria kultury - R. Nycz

Teoria literatury - A. Burzyńska

Warsztaty krytyczne - M. Urbanowski

Literatura powszechna XVIII-XIX wiek - M. Korytowska

Literatura powszechna XVI-XVII wiek - K. Mroczkowska-Brand

Konwersatorium językoznawcze

Studia 1 i 2 stopnia - CAŁOŚĆ