Nauczanie języka polskiego jako obcego

 

GRAMATYKA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

HISTORIA NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO, ETNICZNEGO I DRUGIEGO

JĘZYK POLSKI NA TLE JĘZYKÓW EUROPEJSKICH

JĘZYK POLSKI W EUROPIE I W ŚWIECIE

KONTROLA WYNIKÓW W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

LITERATURA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

METODOLOGIA LINGWISTYCZNYCH BADAŃ KONTRASTYWNYCH

METODY I PROGRAMY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH

METODYKA NAUCZANIA PODSYSTEMÓW JĘZYKA

METODYKA NAUCZANIA SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH

MULTIMEDIA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

NAUCZANIE KULTURY POLSKIEJ

PLANOWANIE DYDAKTYCZNE

PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

SEMINARIUM MAGISTERSKIE – B. Ligara

SEMINARIUM MAGISTERSKIE – W. Cockierwicz

SEMINARIUM MAGISTERSKIE – W. Miodunka

SEMINARIUM MAGISTERSKIE – W. Stefańczyk

STANDARDY EUROPEJSKIE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

TEORIA JĘZYKA Z METODOLOGIĄ BADAŃ NAD JĘZYKIEM