KULTURA  LITWY

 

historia języka litewskiego

historia literatury litewskiej

historia Litwy po roku 1795

historia Wielkiego Księstwa Litewskiego

kultura współczesnej Litwy

literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego

Litwa w literaturze polskiej XIX i XX wieku

program nauczania - kultura Litwy

wstęp do badań nad literaturą pogranicza