EDYTORSTWO

 

Bibliografia I rok

Ćwiczenia terenowe I rok

Edytorstwo internetowe III rok

Grafika książki II rok

Gramatyka opisowa języka polskiego I rok

Historia języka polskiego II rok

Historia książki I rok

Kultura języka II rok

Literatura antyczna II rok

Literatura oświecenia i romantyzmu II rok

Literatura oświecenia II rok

Literatura pozytywizmu i Młodej Polski III rok

Literatura romantyzmu II rok

Literatura staropolska I rok

Literatura współczesna do 1945 roku

Literatura współczesna po 1945 roku

Organizacja i marketing w wydawnictwie I rok

Plan studiów_e_Ist

Podstawy edytorstwa komputerowego I rok

Podstawy prawa dla edytorów III rok

Poetyka z elementami teorii literatury I, II rok

Poligrafia współczesnej książki I rok

Pracownia komputerowa I, II, III rok

Program nauczania_e_Ist

Programy graficzne I, II rok

Przygotowanie publikacji II, III rok

Redakcja techniczna I rok

Skład komputerowy II, III rok

Wprowadzenie do leksykografii II rok

Wprowadzenie do wiedzy o kulturze III rok