KOMPARATYSTYKA

 

Literatura porównawcza Królikiewicz 1

Literatura porównawcza Królikiewicz 2

Gramatyka opisowa języka polskiego

Historia Polski

Informatyka

Literatura oświecenia

Literatura porównawcza Mroczkowska K

Literatura porównawcza Płaszczewska O.1

Literatura porównawcza Płaszczewska O.2

Literatura porównawcza Polony L.

Literatura porównawcza Puchalska I.

Literatura porównawcza Siwiec M.

Literatura porównawcza Sokalska M.

Literatura powszechna XVI-XVII w.

Literatura powszechna XVIII-XIX w.

Literatura pozytywizmu i Młodej Polski

Literatura romantyzmu

Literatura staropolska

Literatura współczesna do 1945 roku

Literatura współczesna po 1945 roku

Logika

Metodologia badań komparatystycznych

Najnowsza polska literatura współczesna

Nauki pomocnicze

Poetyka z elementami teorii literatury

Retoryka i stylistyka

Seminarium dr Dorota Kozicka

Seminarium dr Katarzyna Mroczkowska

Seminarium dr Magdalena Siwiec

Seminarium dr Małgorzata Sokalska

Seminarium dr Olga Płaszczewska

Seminarium magisterskie prof. Maria Korytowska

Teoria języka

Teoria kultury

Warsztaty badawcze